VAŠA MEDIÁTORKA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mgr. Katarína Uhríková, zapísaná v registri mediátorov pod ev.číslom 1258.
Čo je mediácia?
Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia sporov. Ide o kultivovaný dobrovoľný spôsob riešenia sporov pomocou tretej strany – mediátora. Mediácia je rýchly, efektívny spôsob riešenia sporov, na ktorom sa sporové strany podieľajú dobrovoľne. Cieľom je dospieť k dohode strán a to takým spôsobom, aby boli spokojné obe zúčastnené strany.
Aké spory možno riešiť?
Vo všeobecnosti je možné povedať, že v civilnom sektore je možné riešiť všetky druhy sporov, okrem sporov spadajúcich do trestného práva.
Prečo mediácia?
Mediácia je na Slovensku ešte stále menej známa, napriek tomu, že tento inštitút je známy vyše 10 rokov. Ešte stále ľudia dominantne na riešenie sporov vyhľadávajú súd a súdnou cestou riešia spor. Súdnou cestou však spravidla k spokojnosti príde dominantne iba jedna strana. Mediácia je forma riešenia sporov, ktorá v porovnaní so súdnou cestou riešenia má niekoľko výhod:
  • privátna /zachovanie súkromia, mlčanlivosti, zúčastnené sú zväčša iba sporové strany a mediátor/
  • rýchlejšia
  • lacnejšia
  • sporové strany nachádzajú vlastné riešenie sporu prostredníctvom mediátora

Overenie podpisu
Cez tento odkaz si môžete overiť pravosť podpisu na listine, prostredníctvom Notárskej komory SR.

Napíšte nám
V prípade otázok týkajúcich sa mediácie nám v krátkosti napíšte o Vašom probléme, kde Vám radi odpovieme.

Dokumenty na stiahnutie
 
© 2016 VAŠA MEDIÁTORKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky