Cenník - VAŠA MEDIÁTORKA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mgr. Katarína Uhríková, zapísaná v registri mediátorov pod ev.číslom 1258.
Cenník mediácie

Úvodná konzultácia
35€ /oboznámenie sa s problematikou, pozvanie druhej strany na mediáciu.../

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

  • nemajetkové  spory

55€ / za začatú hodinu                          fyzické osoby
110€ / za začatú hodinu                        právnické osoby

  • majetkové  spory  

do 3.300€                                250,-€ + 10% z hodnoty nad 1.500€
od 3.300-6.600€                       330,-€ + 10% z hodnoty nad 3.300€
od 6.601-16.600€                     660,-€ + 7% z hodnoty nad 6.600€
od 16.601-32.900€                   1.360,-€ + 5% z hodnoty nad 16.601€
od 32.901- 66.499€                  2.490,-€ + 2% z hodnoty nad 32.900€
nad 66.499€                             3.490,-€ + 1% z hodnoty nad 66.499€

Mediácia v občianskych sporoch /susedské, rodinné, manželské, komunikačné spory.../

  • nemajetkové

45€ / za začatú hodinu

  • majetkové

do 1.990€ alebo ak hodnota sporu nie je známa            75€ / za začatú hodinu
nad 1.990€                                                                85€ / za začatú hodinu

Mediácia v štátnom sektore /štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovnoprávne vzťahy v tomto sektore/

  • nemajetkové      spory a pracovnoprávne spory

45€ / za začatú hodinu

  • majetkové spory

do 3.300€                                200,-€ + 10% z hodnoty nad 1.500€
od 3.300-6.600€                       280,-€ + 7% z hodnoty nad 3.300€
od 6.601-16.600€                     530,-€ + 5% z hodnoty nad 6.600€
od 16.601-32.900€                   990,-€ + 3% z hodnoty nad 16.601€
od 32.901- 66.499€                  1.990,-€ + 2% z hodnoty nad 32.900€
nad 66.499€                             2.990,-€ + 1% z hodnoty nad 66.499€
 
© 2016 VAŠA MEDIÁTORKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky